top of page

Våra böcker

Ordböcker som man får extra mycket hjälp av 

Vi producerar och vidareutvecklar i första hand faktaböcker främst aktuella och moderna ordböcker på olika språk. Ordböckerna uppdateras regelbundet. De har fått lysande kritik och används idag mycket i grundskolan, på gymnasiet samt vid folkhögskolor och Komvux runtom i landet. Dessutom vid flera svenska skolor i utlandet. 

 

Ordböckerna är mycket innehållsrika och så vältäckande att man bara i undantagsfall behöver gå till större verk. Över 70 procent av landets gymnasier har därför skaffat dem.

 

De finns också i elektronisk/nedladdningsbar form.

 

Vi har även givit ut en del skönlitteratur.

 

Vi samarbetar med Nationalencyklopedin, 

Studentlitteratur och Microsoft

bottom of page